Trobades internacionals I 07 a París: conferència internacional sindical .

Del dissabte 28 d'abril al dimarts 1 de maig de 2007 tindran lloc a Paris, per iniciativa de la CNT francesa, les trobades sindicals internacionals I 07, en l'organització de les quals col·laboren la CGT de l'Estat espanyol i la SAC de Suècia. Hi assistiran delegacions dels quatre continents. Hi haurà un míting internacional (diumenge 29 d'abril trigui), concerts (dissabte 28 d'abril a la nit i dimarts 1 de maig a la nit) i trobades que es repartiran en 3 dies: del dissabte 28 fins al dilluns 30 d'abril. En la trobada hi participaran delegacions de països com Marroc, Senegal, Guinea, Benin, Camerún, República Sudafricana, Tunisia, Algèria, Bangladesh, Palestina, Colombia, Brasil, Argentina, EEUU, Mèxic, Alemanya, Estat espanyol, França, Portugal, Polònia, Irlanda, Turquia, Grècia, Suècia, Itàlia,... A continuació reproduïm el programa:

I 07 - TEMES DE LES TROBADES DISSABTE 28 ABRIL MATÍ: TROBADES SINDICALS

- Encariment de la vida, salaris, allotjament. Sens dubte, els treballadors i treballadores de tot el món, coneixen una reducció del seu poder adquisitiu, i han de plantar cara a dificultats com la pujada dels preus de l'habitatge, transports o productes de primera necessitat (menjar, en particular). Enfront d'això, diferents moviments socials es desenvolupen amb reivindicacions, que van, de la simple sol·licitud del respecte als drets fonamentals, fins a l'exigència d'una real redistribució de les riqueses: mentre que el capitalisme produeïx cada vegada més, la seva distribució és cada vegada més desigual. - Deslocalitzacions, acomiadaments, atur. La mundialització capitalista implica, cada vegada més, reestructuracions econòmiques, bé sigui en forma de deslocalitzacions, de tancaments d'empreses “no rendibles”, de fusions, etc. Quina és la reacció internacional davant aquesta situació crítica per a molts treballadors? - Cooperatives. El sistema cooperatiu de producció pot ser una alternativa al model econòmic dominant, un mètode d'autoorganització dels treballadors, així com un arma de lluita sindical, en particular, en la recuperació d'empreses en procés de tancament... - Representativitat, dret, llibertats sindicals, repressió sindical. En un primer temps, es tracta de fer un repàs a la situació dels drets sindicals en cadascun dels països presents, en termes de dret d'existència dintre de les empreses i a nivell nacional, del dret de vaga, així com els atacs contra la llibertat sindical. Això per a desembocar en perspectives de lluites i mitjans d'acció comuns per a reforçar el dret sindical. - Sindicalisme revolucionari, anarcosindicalisme i institucions. Quina articulació entre lluites diàries i la visió revolucionària del sindicalisme? Fins a on pot anar el sindicalisme sense perdre la seva independència enfront de l'Estat i la patronal? Quina relació del sindicalisme amb l'esfera política? - Unió Europea. Repàs de les diferents situacions socials i reformes a nivell europeu. Possibilitat d'una coordinació real de les lluites a aquest nivell davant una “europeïtzació” de les lleis i drets dels treballadors. - Serveis públics i privatitzacions. En el nord com en el Sud, el capitalisme no cessa de voler recuperar nous mercats i de deixar d'invertir en allò que no reporta suficients beneficis. Conseqüència: els serveis públics són atacats a tot arreu i reduïts a engrunes, amb impactes socials importants en la població, en particular, la més pobra. Es planteja doncs la pregunta: quina resistència per a quin tipus de servei públic? - Precarietat en el treball. Assistim actualment a un desenvolupament extremadament generalitzat i ràpid dels contractes de treball precari, des dels CDD (contracte durada determinada), fins a la interinitat, passant per la precarietat “disfressada” dels CNE (contracte nou ocupació) i CPE (contracte primera ocupació) a França. Quina resposta, avui dia, davant la flexibilitat del mercat laboral i l'adaptació dels treballadors a aquest? TARDA: TROBADES DE SECTOR - Construcció - Cultura i mitjans de comunicació (inclosa arqueologia) - Educació - Treballadors de la terra - Sanitat-social - Comerç, agroalimentària - Transports (inclòs tren) - Neteja - Metall, automòbil - Telecomunicacions (correus, telefonia, etc.) - Informàtica - Serveis a la persona


DIUMENGE 29 ABRIL MATÍ: TROBADES TEMÀTIQUES - Migracions. Aquest debat aportarà essencialment sobre la política utilitarista del capitalisme en matèria d'immigració: com les lleis permeten el desenvolupament de l'explotació dels treballadors i treballadores immigrants i com organitzar la resposta sindical? - Ecologia. Diverses problemàtiques: energies, contaminació industrial, agricultura (OGM, etc.), creixement i disminució. Com definir una ecologia social? Quin enfocament ecològic per al sindicalisme? - Dones.

Quina lluita de les dones avui? Quin paper del sindicalisme en la seva emancipació? - Antifeixisme. Entre la pujada de les extremes dretes i els assassinats de militants a Rússia per grups feixistes radicals, la qüestió de la lluita contra l'extrema dreta segueix sent inevitable. Quin antifeixisme sindical i radical és possible fer? - Chiapas (intergaláctiques). Es tracta de parlar del projecte de trobada internacional en Chiapas (Mèxic) llançat pel EZLN (zapatistes) per a l'any 2008. Aquests desitgen una participació dels companys i companyes dels continents i països amb els que tenen pocs contactes (Àfrica, Palestina, Àsia, etc.) - Presons. Per tot el món les condicions de detenció van com més va a pitjor (ocupació de les cel·les, tortures, etc.). Sense considerar l'explotació econòmica dels presos, sovint utilitzats com mà d'obra barata. Com qüestionar la presó, l'instrument de repressió de les classes dirigents? Quina alternativa per al dia de demà? - Campanya mundial contra Coca-cola. La multinacional és emblemàtica per la seva actitud de menyspreu als pobles a través del món: des de l'assassinat dels sindicalistes colombians, fins al pillatge dels recursos. Cal una campanya internacional que boicotegi els productes d'aquesta empresa. - Lluita contra l'imperialisme, el neocolonialisme. Entre guerres imperialistes, ocupacions militars de territoris, expoli dels recursos i imposició de polítiques econòmiques liberals lligades al reemborsament del deute extern, el repartiment del món entre els Estats està lluny d'acabar-se. Com el sindicalisme pot i ha d'acceptar el desafiament de la lluita per l'autodeterminació dels pobles, contra el neocolonialisme i l'imperialisme? - Joves. En cada país els i less joves dintre dels sindicats s'organitzen de manera diferent. La joventut és, sovint, al capdavant de les lluites socials en els últims temps: quin és la millor manera de conscienciar a la joventut, amb quina finalitat i amb quins mitjans?

TARDA: MÍTING INTERNACIONAL DILLUNS 30 ABRIL - Trobades confederals: trobada entre representants dels sindicats presents en I07. - Trobada zona Mediterrani: trobada específica sobre la creació d'un grup sindical mediterrani de solidaritat. Proposició de metodologia (per descomptat modificable). Assemblea general sobre l'anàlisi global de la situació a ambdues ribes del Mediterrani (si és possible, que els participants enviïn presentacions per escrit amb antelació per a guanyar temps). En un segon temps, reunions de grups de treball sobre: la lluita contra l'atur i l'estat precari; les llibertats i els drets sindicals; les privatitzacions, deslocalitzacions i el paper de les multinacionals; dones, joves i sindicalisme; immigració i el mercat del treball; la formació sindical; xarxes de comunicació; defensa dels béns comuns (aigua, terres, etc.); lluita dels camperols pobres; el poble amazigh. Tornada després a assemblea general amb informe de cada grup i conclusions col·lectives, campanyes possibles, declaració comuna, etc.). Organitzacions participants: sindicats autònoms algerians (SNAPAP), moviment de arch de Cabília, Lliga Tunisiana dels diplomats aturats, ANDCM Marroc, UMT-Rabat, Espai sindical democràtic (Alhoceima), AMDH, CMDH, FVJ, Xarxa amazigh, CMA (Congrés Mundial Amazigh), secretaria internacional de CNT, CGT-Andalusia. - G8 a Alemanya: G8, és " el grup de vuit " caps de Govern de les nacions més industrialitzades del món. En el moment de la cim de G8, aquest grup pretén resoldre els problemes del món: guerra, fam, pol·lució. Cadascuna de les cimeres precedents va conèixer una contracimera (Gènova o Evian). La pròxima se celebrarà a Alemanya, a Rostock, a principis de juny: perspectives de mobilització. Projeccions de pel·lícules Visites guiades per Paris.


DIMARTS 1 DE MAIG TARDA: MANIFESTACIÓ INTERNACIONAL NIT: CONCERT

Declaració de convocatòria de la Conferència Sindical Internacional I 07 Res per a nosaltres, per a totes, tot !! En l'època actual, assistim, a nivell europeu i mundial, a la destrucció dels assoliments socials amb la desregularització dels sistemes de seguretat social. En l'època actual es multipliquen els atacs en contra dels drets de les treballadores: reformes del codi del treball, inseguretat social globalitzada, privatitzacions, precarietat … Constatem la omnipresència d'un projecte de societat on l'augment de beneficis d'algunes privilegiades i la submissió de la gran majoria, no fan sinó augmentar l'explotació i la pobresa en tot el món. A més, "hi ha encara milions d'éssers humans immigrants en aquest planeta, a la recerca d'una vida millor. I el seu nombre va en augment.

Després s'adonen que la promesa del benestar capitalista no és mes que una façana" (Declaració de la Conferència Internacional de Essen, I 02). La globalització no és nova per al capitalisme. Però la mobilitat, l'agressivitat i la capacitat d'adaptació d'aquest sistema mai han estat tan fortes com avui dia: tancament d'empreses rendibles amb condicions relativament avançades per a les treballadores en un país i reobertura d'aquestes mateixes empreses en una altra part, amb salaris més baixos i pitjors condicions per a les treballadores amb la finalitat d'augmentar el benefici de les accionistes, cosa que no hauria de sorprendre'ns a hores d'ara.


Què fer? A l'altre costat, el moviment obrer i les seves organitzacions semblen menys organitzats en la seva coordinació entre països i en una resposta col·lectiva que al moment de la creació de la 1ª Internacional. Són incapaces de respondre concretament i de reaccionar ràpida i globalment als atacs massius del Capital. Tant en el sindicalisme europeu com en el mundial falten intercanvis d'experiències, suport mutu i solidaritat. El món sindical burocratitzat, el sindicalisme reformista (CES, CSI), corretja de transmissió dels interessos polítics, no vol oposar-se als atacs del capitalisme triomfant. Això, implica, més i més, una oposició amb el sindicalisme de lluita de classes, que no és inexistent, però és feble i d'aparició efímera i desorganitzada.

Per a donar una continuació a les Conferències industrials de San Francisco en 1999 (I 99) i de Essen en 2002 (I 02), la CNT francesa pren la iniciativa de llançar aquesta invitació a totes les organitzacions, grups, xarxes i militants que han participat a les Conferències precedents, així com a tots els nous interessats. Construir la solidaritat internacional Aquesta nova Conferència tindrà lloc a Paris el dissabte 28, diumenge 29, dilluns 30 d'abril i dimarts 1 de Maig del 2007. Quin interès té trobar-se en un context internacional per a les anarcosindicalistes (AS), les sindicalistes revolucionàries (SR), autogestionàries i unionistes ? En aquesta conferència, les experiències de cada lloc, seran una introducció al debat, amb exemples concrets vinguts de la pràctica i de les lluites de cadascun. L'objectiu immediat d'aquests intercanvis : Què som capaços de fer junts ?

La finalitat a llarg termini seria començar a reprendre els enllaços i fer la unió entre les treballadores de diferents països, crear eines d'intercanvi d'informació, mètodes de lluita i d'acció per a una reorganització de la solidaritat internacional.

TOTS I TOTES A PARIS PER A LA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL SINDICAL I 07.

Més informació: http://www.cnt-f.org/
Leer más...

Desde CGT Cataluña animan a seguir con la campaña de solidaridad con Laura Riera.

La madrugada del 27 de agosto de 2001 un amplio dispositivo de la Guardia Civil detuvo a Laura Riera en su casa en Terrassa. Laura Riera pertenecía, desde hacía años, a la Assemblea d’Okupes de Terrassa, estaba afiliada a la Federación Local de CGT y militaba en diferentes movimientos sociales de la ciudad, como el colectivo feminista Dones del Sac o la Plataforma antifeixista i antiracista de Terrassa. Durante este tiempo Laura había destacado por su compromiso y activismo. Su detención, cuando tenía sólo 21 años, se hizo bajo la aplicación de la legislación antiterrorista, criticada por múltiples organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, así como varios comités contra la tortura de la ONU. Durante su detención Laura estuvo 5 días incomunicada en la comisaría central de la Guardia Civil de Madrid, dónde sufrió de forma reiterada torturas y amenazas que la llevaron a firmar, sin presencia de ningún abogado designado por ella o su familia, la declaración autoinculpatoria que la misma policía le dictó. Después de estos cinco días, Laura ingresó en prisión.

DISPERSIÓN, AISLAMIENTO, RESTRICCIONES DE DERECHOS, TRASLADOS,.

Ahora hace más de cinco años y medio y desde entonces ha estado en las prisiones de Soto del Real (Madrid), Alcalà Meco (Madrid), de Badajoz, Murcia y finalmente en Picassent (València), sufriendo, como otros presos y presas del estado español, la dispersión que extiende el padecimiento de la persona presa también a sus familiares. A lo largo de su estancia en la prisión Laura ha sufrido reiterados abusos: cierre en celdas de aislamiento, aplicación constante del régimen FIES, restricción del número de personas que la pueden visitar, trabas para seguir los estudios universitarios que inició, traslados sorpresa sin poder llevarse sus pertenencias, etc. Durante su encarcelamiento Laura ha realizado varias protestas y huelgas de hambre para reclamar sus derechos y los de otros presos y presas. Esto a menudo le ha costado sanciones y un incremento en el tipo de aislamiento.
EL JUICIO.
Las acusaciones hechas contra Laura le comportaron dos juicios en la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público del franquismo. El primero de ellos se realizó a finales de septiembre del 2004 (más de tres años después de su detención y encarcelamiento!) y el segundo en el 2005. En el primero se la acusaba de dar apoyo a un comando de ETA que atentó contra el regidor del PP en Viladecavalls el año 2000. En el segundo juicio la acusación era de colaboración con banda armada (de hecho, la duplicidad de juicios es ya de por si irónica, pues probar el primero implicaba, teóricamente, el segundo). En los dos casos ella se declaró inocente y recordó que su primera declaración la firmó bajo tortura. La sentencia del primero fue condenatoria culminando un proceso lleno de irregularidades, en palabras de la propia abogada de la CGT de Madrid que colaboró en el juicio. Fue condenada a 9 años de prisión. Paradójicamente, en el segundo juicio, fue declarada inocente (este es un elemento importante a tener en cuenta, pues como se dice más arriba, participar en un atentado es ya de por sí un acto de colaboración con banda armada. En cambio, en este juicio se decía claramente que esta participación no quedaba probada). A pesar de todo esto, Laura continúa encarcelada.
CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.


El encarcelamiento de Laura fue utilizado por el Ministerio de Interior y por algunos medios de comunicación para emprender una campaña de criminalización de los movimientos sociales alternativos y, en concreto, la Assemblea d’Okupes de Terrassa. Esta asamblea había sido hasta entonces una de las más activas políticamente y tenía un apoyo social muy amplio en Catalunya. También la CGT se vio salpicada por este hecho. La respuesta de los movimientos sociales ha sido defender la inocencia Laura defendiendo su trayectoria personal y de militancia, y emprender campañas de solidaridad, con ella y sus familiares.
LA SOLIDARIDAD DE LA CGT.
Desde el momento de su detención, y a instancias de los compañeros y compañeras de la Federación Local de Terrassa, la CGT manifestó de forma clara e inequívoca su apoyo hacia Laura y su compromiso de ejercer una solidaridad activa. Esta decisión se ha cumplido en las diferentes instancias de la organización, desde los diferentes sindicatos, federaciones locales, congresos, comités confederales, etc. Fruto de esta solidaridad Laura ha recibido cartas y visitas de compañeros y compañeras, apoyo jurídico de la abogada de la CGT de Madrid, asistencia de compañeros y compañeras del sindicato en los juicios, presencia y recuerdo de Laura en las manifestaciones del 1er de Mayo, escritos en los medios de información del sindicato, aportaciones económicas que han sido decisivas para poder garantizar a sus familiares más directos mantener el ritmo de visitas a las distantes prisiones dónde Laura ha estado.
LAURA AÚN ESTÁ ENCARCELADA. QUÉ PODEMOS HACER?


Han pasado más de cinco años y todavía quedan más de tres para que Laura salga de prisión y desde CGT de Catalunya continuamos denunciando: la existencia de la Ley antiterrorista que permite el aislamiento y la tortura de las personas detenidas, el mantenimiento de la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público franquista y la criminalización de los movimientos sociales que lleva a cabo, de forma sistemática, el estado
Por todo esto desde CGT Catalunya pedimos vuestra solidaridad activa, y animamos a cada sindicato y federación a: realizar aportaciones económicas en la cuenta de solidaridad de Laura Riera como medida activa y visible de apoyo. El número de cuenta es: 2100 1391 96 0200043433 (poner en el concepto “solidaridad con Laura Riera” y la Federación o sindicato que hace la aportación) realizar actos y actividades de denuncia de la situación de Laura y difundir su caso siempre que sea posible estar atentas a los actos y movilizaciones que realizan otros colectivos y colaborar y participar de forma activa escribir a Laura por recordarle que no está sola: Laura Riera Valenciano CENTRO PENITENCIARIO DE VALENCIA Ctra. N-340, km. 225 46220 Picassent (VALENCIA)

Secretaría Acción Social CGT
Leer más...

CGT denuncia que Renault sustituyó ayer a huelgistas en motores.

El sindicato hizo efectiva ayer la convocatoria de huelga en la línea K-4 en la factoría de Motores en Valladolid, en la que la empresa aplicó la bolsa de horas

A las 5.30 horas, la Delegada General de CGT, Miryam Largo, ya se encontraba apostada en las inmediaciones de la entrada de la factoría de Motores de Renault con la intención de informar a los trabajadores que iban a entrar a sus puestos, de manera especial a los 108 de la línea K-4, de la convocatoria de huelga lanzada por su sindicato el 2 de Marzo para todos los sábados mientras dure el expediente de regulación de empleo (ERE).
"La cadena no ha parado. Los que han secundado la huelga, la empresa los ha sustituido por trabajadores de otros turnos. La empresa pidió el día anterior en un comunicado respeto a los que quisieran acudir a trabajar. Por nuestra parte se ha respetado, pero no por la suya", dijo Miryam Largo tras recorrer la nave amparada por su condición de miembro del comité de huelga.
" Ha habido trabajadores en la cadena", añadió la Delegada General de CGT, " que no se han atrevido a mirarme, mientras que otros me han pedido abiertamente disculpas por no haber parado pero que no entendían que un problema de toda la empresa se les trasladara en el día de hoy a un colectivo tan reducido, que lo limita a un centenar de personas en dicha línea K-4".
Largo valoró positivamente la convocatoria de huelga, que CGT "piensa mantener para sucesivos sábados de aplicación de bolsa a no ser que la empresa cambie de actitud".
También respondió al comunicado lanzado por la dirección de Motores en el día anterior "La Dirección de Motores saca pecho ahora sobre lo bien que va la factoría, ¡podría haberlo sacado antes durante la negociación del convenio colectivo, el que cuando se ha hablado de la situación de la empresa sólo se hablaba de la crisis Modus! lo que recordemos ha servido para que algunos firmen el peor convenio que nunca se ha firmado en Renault y que afecta a todo los trabajadores, incluidos, por supuesto, los de Motores".
Miryam Largo, tras comunicar que la huelga se haría efectiva, valora positivamente el compromiso anunciado por la empresa con los profesionales del mecanizado y de otros departamentos que están en edad de marcharse. "es la primera vez que la empresa adquiere un compromiso firme , lo que significa que uno de los muchos objetivos de esta huelga se ve cumplido"
Par: EL MUNDO DE VALLADOLID Leer más...

Nueva concentración de tabiqueros en Cáceres.

Los trabajadores de tabiquería volvieron a la calle para exigir sus derechos. Con pancartas y carteles denunciando el incumplimiento de los Convenio, la inexistencia de vacaciones, la carencia de equipos de seguridad o la pérdida de retribuciones acumulada, los trabajadores del sector de tabiquería de Cáceres, apoyados por los compañeros de CGT Cáceres, volvieron a salir a la calle.

A las puertas de la firma del convenio, que con toda seguridad no regulará el subsector, el conflicto permanece abierto, a pesar de la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales en algunas de las empresas. Leer más...

CGT denuncia la intención de Cointra de despedir a 53 trabajadores

La dirección de la empresa ha comunicado al comité de empresa su intención de acometer un Expediente de extinción de empleo que afectaría a 43 trabajadores de Cointra en Puçol, Valencia, y a 10 de Coslada, Madrid.

La empresa Cointra, dedicada a la fabricación de de calentadores y calderas murales a gas, comprada en el año 2005 por la multinacional italiana Ferroli, acaba de anunciar un Expediente de extinción de empleo que afectaría, de salir adelante, a un total de 53 trabajadores, 43 de ellos de la planta de Puçol, Valencia.
La Confederació General del Treball, que tiene en este momento una representación de tres delegados de un comité de 9, denuncia públicamente una medida " injustificada y sin criterio".
Tal y como informan Mario Gilabert, Juan Francisco Garcelamo y Jesús Pimpollo, delegados sindicales de CGT en Cointra, " nuestro sindicato nunca va a aceptar despidos. La dirección ha optado por una medida totalmente traumática: una cosa es jubilar a empleados y otra tirar a la calle a alguien con 40 años, por ejemplo. Hay otras fórmulas para llegar a un entendimiento ".
De esta manera, la sección sindical de CGT en Cointra critica duramente la intención de que haya despidos. "En estos momentos se están haciendo horas extraordinarias, ¿cómo hablan ahora de despedir?".
Más información: Mario Gilabert 669 00 86 56
Gabinete de Prensa CGT-PV Valencia, 23 marzo de 2007 Leer más...

CGT-PV ante los atentados fascistas en balears y madrid.


En las últimas semanas, coincidiendo con el clima de odio auspiciado por la derecha española, la Confederación General del Trabajo ha sufrido dos ataques fascistas en sus sedes de Palma de Mallorca y Madrid.

El primero de los ataques perpetrado por fascistas ha sido de carácter xenófobo: un potente artefacto explosivo provocó daños en la sede de CGT-Balears y dos compañeros de origen colombiano fueron salvajemente agredidos, uno de ellos permanece hospitalizado.
El segundo ataque se ha producido este fin de semana en la sede de la CGT en Madrid y los autores, además de romper cristales y provocar otros daños de carácter material, realizaron pintadas alusivas a ETA y otras de índole fascista.
En ambos casos, las agresiones coinciden en el tiempo con manifestaciones o concentraciones protagonizadas por el Partido Popular. En esas manifestaciones hemos podido ver cómo se hacía apología del fascismo y se empleaba un lenguaje insultante que apelaba al odio. La CGT-PV no duda en acusar al Partido Popular de amparar posiciones de extrema derecha, un hecho que, como vemos, tiene consecuencias directas.


Ante estas agresiones terroristas contra una organización que lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores, CGT-PV expresa públicamente su solidaridad y apoyo a los compañeros de Balears y Madrid así como la condena más enérgica a los hechos, actitudes y declaraciones que vayan encaminadas a coartar la libertad y derechos de la clase trabajadora.


Más información: 666 452 470
Secretariado Permanente CGT-PV

Gabinete de Prensa CGT-PV

Valencia, 12 marzo de 2007
Leer más...

33 Años después: Salvador, memoria y mucho más...

“…Es proyectándonos en el futuro, donde sentimos el peso del presente, y donde radica nuestra razón de ser…” Salvador Puig Antich. (La Modelo, diciembre de 1973, fragmento de una carta dirigida a su hermana).

El 2 de Marzo de 1974, era asesinado por el Franquismo, el joven libertario Salvador Puig Antich, activista del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación). Fue el consejo de Ministros quien confirmó dicha sentencia, a través de Pío Cabanillas, por aquel entonces Ministro de Información que comunicó a la prensa “Puig Antich será ejecutado mañana al amanecer…”.
Así fue, a las 9:40 de la mañana del 2 de Marzo, Salvador, un joven de apenas 26 años era conducido a un trágico y doloroso final, en el patio de la cárcel Modelo de Barcelona era asesinado bajo el procedimiento del Garrote Vil, casi al mismo tiempo era también agarrotado en Tarragona el apátrida de origen Polaco Heinz Chef, que llegó a España tras abandonar su país al ser perseguido por la policía política.

A pesar de las movilizaciones en distintas ciudades y las protestas internacionales, no pudieron evitar éstos y otros crímenes legales del franquismo, al parecer a la justicia franquista no le era suficiente el haber condenado a una generación anterior al exilio, los campos de concentración, la cárcel, el hambre, la miseria y finalmente la muerte. No, el régimen totalitario fascista seguiría condenando sin ninguna piedad a las siguientes generaciones, y el asesinato de Salvador Puig Antich es prueba de ello. Y todo esto con el beneplácito de otros países democráticos, que ejercían su política de no intervención, para no hacer peligrar sus interese económicos y políticos durante la dictadura franquista.
Otro hecho a destacar y que guarda una similitud con el asesinato de Salvador, sería el de el caso de Granado y delgado, casi diez años antes de la muerte de Puig Antich, eran detenidos Francisco Granado y Joaquín Delgado, ambos anarquistas y miembros de la FIJL ( Federación Ibérica de Juventudes Libertarias), éstos serían ejecutados en la cárcel de Carabanchel de Madrid en la madrugada del 17 de agosto de 1963 con el siniestro garrote vil, a pesar de que no eran culpables de los atentados de los que se les acusaba…
Aquí, no muy lejos de Valencia, en el cementerio de Paterna, como en muchos lugares más, se encuentran las fosas comunes donde reposan los restos de tantos y tantas personas luchadoras por la libertad y por la emancipación de la clase obrera, uno de ellos sería Joan Peiró, de profesión vidriero y destacado anarcosindicalista del sindicato CNT (Confederación Nacional del Trabajo). Peiró sería fusilado en el campo de tiro de Paterna el 24 julio de 1942. A pesar de haber sido encarcelado y brutalmente torturado por las autoridades se negó a la colaboración con el sindicato franquista, propuesta que le ofrecieron a cambio de salvar su vida. Joan Peiró moriría fusilado junto con seis compañeros de su mismo sindicato, aún le quedó fuerza, valentía y dignidad para gritar a los verdugos del pelotón de fusilamiento: “¡Disparad, aquí tenéis uno de la CNT!”.

Hoy, trascurridos algunos años, los familiares, amigos y compañeros de éstos, y de otros no tan conocidos, siguen reclamando justicia y la revisión de sentencias para que salga a la luz la verdad y se les dignifique, y es que el pasado aunque silenciado y manipulado, resurge, porque es necesario recordar esa parte de la historia amordazada, porque son los vencedores los que han escrito la historia y la continúan escribiendo.
Para que no siga todo “atado y bien atado”: Justicia, memoria y dignidad.

Secretaría de Comunicación Transportes CGT-Valencia
Leer más...

Restituir la memòria de Joan Peiró.

Joan Peiró i Belis, obrer del vidre (Barcelona 1887 – Paterna 1942). Com a sindicalista es va esforçar per definir el contingut ideològic de la Confederació Nacional del Treball (CNT) i de la seva actuació sindical. Peiró va iniciar la seva vida militant al barri barceloní de La Bordeta l’any 1906 en afiliar-se a la Unió Obrera de Treballadors del Vidre. Va ser un dels reorganitzadors de la Federació Espanyola de Vidriers i Cristallers (1915) i de la federació local de societats obreres de Badalona, i va dirigir els òrgans de premsa de les dues organitzacions: ‘El Vidrio’ (1917-1920) i ‘Colmena Obrera’ (1915-1920).
Peiró era un autodidacte que es va erigir en un dels teòrics amb més predicament de l’anarcosindicalisme, tot i haver après a llegir i a escriure després de casar-se, quan ja tenia 22 anys.
A partir de 1920, va formar part del clandestí Comitè Nacional de la CNT i en va ocupar la secretaria l’any 1922. Es va enfrontar amb els pro-bolxevics de la Confederació i, com Seguí i Pestaña, va ser acusat de reformista. Poc després, va abandonar els càrrecs a la CNT.
Mentrestant, va seguir fent de vidrier. Les dificultats per trobar feina el van portar a Mataró l’any 1923, on va impulsar la Cooperativa del Vidre, el popular Forn del Vidre, que havia estat fundat tres anys abans per quatre socis, l’ànima dels quals era Josep Ros i Serra. La seva filla, Fraternitat Ros, va llegar a la cooperativa, anys més tard, fins i tot la propietat dels terrenys de l’empresa, seguint els ideals autogestionaris del seu pare. Peiró va arribar a ser-ne el director i va elaborar amb cinc cooperativistes més els primers estatuts socials de Cristalleries de Mataró, cooperativa obrera, un document capdavanter a l’època.
Detingut i empresonat en diverses ocasions durant la dictadura de Primo de Rivera, Peiró va tornar a la secretaria nacional de la CNT l’any 1928 i va obrir una etapa marcada per la voluntat d’entesa amb altres forces polítiques d’oposició a la dictadura, va firmar el manifest d’Intel·ligència Revolucionària (1930), i va dirigir ‘Solidaridad Obrera’.Durant la república va ser un dels objectius de les crítiques de la Federació Anarquista Ibèrica (FAI). D’acord amb la seva concepció sindicalista, va encapçalar el corrent trentista, va inspirar la formació dels Sindicats d’Oposició, va ser un dels fundadors de la Federació Sindicalista Llibertària i va ser redactor dels seus òrgans de premsa ‘Cultura Libertaria’ i ‘Sindicalismo’. Es va oposar, però, a la politització del sindicat i també a la creació del Partit Sindicalista.
Immediatament després de la rebel·lió militar del 18 de juliol de 1936, Peiró, va formar part, com a vicepresident, del Comitè Local Antifeixista de Mataró. En aquestes mateixes dates va escriure, de Mataró estant, un conjunt d’articles al diari Llibertat, recollits després en un llibre titolat "Perill a la reraguarda", on denunciava la violència cega i indiscriminada que practicavenimpunement grups d’incontrolats que deshonoraven la revolució, segons les seves paraules.
Durant la guerra civil va ser nomenat ministre d’Indústria en representació de la CNT en el govern de Largo Caballero (novembre de 1936), al costat de Frederica Montseny, Joan Garcia Oliver i Juan López. Després dels Fets de Maig de 1937, es va responsabilitzar del diari de la Confederació

Regional ‘Catalunya’ i el 1938 va ser comissari general d’Energia Elèctrica. Acabada la guerra, es va exiliar a França on es va incorporar a la Junta d’Auxili als Republicans Espanyols (JARE).
L’any 1940, la policia francesa el va detenir i el lliurà a la Gestapo que, finalment, el va fer a mans de les autoritats espanyoles. Empresonat a València, va ser executat a Paterna el 24 de juliol de 1942, després d’un judici sumari i de negar-se a acceptar les ofertes de col·laboració amb els sindicats verticals del règim franquista.
El Sumaríssim 1156-V, recuperat fa poc a València, presenta nombrosos i excepcionals testimonis de descàrrec amb la firma de militars, falangistes, religiosos, jutges, funcionaris de presons, empresaris, gent de dretes, i fins i tot d’un futur ministre de Franco, com Francisco Ruiz Jarabo, i en canvi recull ben pocs testimonis de càrrec. La sentència de mort, però, com tantes altres, estava dictada abans de jutjar-lo. Leer más...

Comunicado 8 de Marzo. MUJERES LIBRES. LA LUCHA DE TODOS LOS TIEMPOS ...1937-2007...

“La mujer, hace tiempo ya, que comenzó la tarea de emancipación. Nada puede reprochársele en este sentido. Compárese al mundo femenino de hace sólo cincuenta años con el de hoy, y díganme si no ha avanzado.” Estas fueron sus palabras hace ya 70 años, hoy sus “hijas o nietas” ideológicas podemos seguir diciendo lo mismo; fueron Libres, todo lo que pudieron llegar a ser en los tiempos que les tocó vivir. Pero no empezamos esta lucha hoy, sino ayer y nos vamos a mirar en su espejo para seguir avanzando cada día y para no olvidarnos de tantas cosas conseguidas y de tantas por conseguir. Parafraseando a una de aquellas Mujeres Libres, Concha Liaño, que aún nos recuerda aquellos tiempos con su presencia en el mundo: Queremos afirmar que nunca las olvidaremos, que las llevamos en nuestros corazones a pesar de los años de ausencia física. ¡Ya veis, no hemos desaparecido!... _ Aquella semillita que con tanta fe, ardor y esfuerzo sembrasteis, luchando contra reloj, porque teníais el tiempo contado, corto, ¡GERMINÓ!..


Así es, las mujeres comenzamos la lucha por la igualdad hace ya mucho tiempo, y cada día, cada año, nos toca recordarlo, porque avanzamos, sí, pero bien poco y lentamente. El sentido del 8 de marzo siempre fue el de una revolución, porque nada ha sido tan revolucionario para la vida de todas las personas y en todos los aspectos de la vida como el movimiento de las mujeres por su libertad; en este “frente” todos los días son 8 de marzo.
Nuestra lucha, fue su lucha, y será la lucha de todos los tiempos, porque hoy como ayer, las mujeres tenemos muchos frentes que encarar: el empleo, la autonomía, la participación, etc.; ámbitos donde se manifiesta la precariedad de nuestras vidas. Los últimos datos de la EPA no nos permiten vislumbrar una realidad muy diferente a la de años anteriores: el doble de paro femenino sobre el masculino, los permisos de paternidad apenas crecen y están por debajo del 5%, excedencias por cuidado solicitadas por las mujeres en más del 95%, alrededor del 80 % de los contratos a tiempo parcial firmados por mujeres, las cuales “disfrutan” también la mayoría de las pensiones no contributivas. Vivimos la precariedad de muy distintas formas, siempre con déficit en derechos y recursos. La experimentamos a través de la temporalidad de los empleos, de los bajos salarios (además de la ya sabida discriminación salarial), de los contratos a tiempo parcial (que no se eligen para compatibilizarlos con la familia, sino por la imposición del mercado) y de la segregación ocupacional. Y por medio de los horarios (que más que flexibles, son contorsionistas), de la falta de tiempo propio, de la sobrecarga del trabajo de cuidados -gratuito- y de la dificultad en el acceso a los recursos económicos. Sin olvidar las pensiones ridículas, las ayudas “trampa”, las “bonitas” leyes que pretenden resolver nuestras vidas y que en el mejor de los casos se quedan siempre cortas, siempre por detrás, siempre al servicio de mercado.
Estas nuevas leyes, que podrían ser el indicativo de que algo está cambiando, nos hacen temer nuevas formas de precarización en los cuidados y en el empleo relacionado con éstos. La Ley de Igualdad sólo marca recomendaciones, pero ninguna medida directa de aplicación en el mundo laboral, que sigue dependiendo de la voluntad de la empresa, y ya sabemos en qué queda eso. La Ley de Dependencia no apuesta por los servicios públicos de atención y, tanto las ayudas como los nuevos empleos que 2 preconizan, nos dirigen de nuevo al rol de la mujer como cuidadora y el regreso a casa; el mismo perro con distinto collar.
Debemos recordar que todos y todas seremos dependientes -lo somos siempre en alguna medida- y que los efectos en las mujeres al asumir este papel, prácticamente en exclusividad, son un factor más de precariedad (problemas de salud, anulación psicológica, fatiga emocional, pérdida de autonomía y de control sobre los proyectos vitales).
Toda esta precariedad viene siendo una constante en la vida de las mujeres. Aunque ha adquirido más notoriedad, eso sí, en la medida en que también está afectando al colectivo masculino. Esta penosa situación, que afecta cada vez más a la clase trabajadora, se ceba en las mujeres; en las que se hace invisible, más profunda y global (inseguridad laboral, pobreza, violencia, apatía). Desventaja tras desventaja, más trabajo pero menor y peor empleo, contribuyendo a mantener la desigualdad de género en la familia, en el mercado laboral, en la sociedad.
Los hombres siguen sin asumir la responsabilidad de los cuidados -ni siquiera en ellos mismos-, o lo hacen en un porcentaje muy bajo (el 20 %). Si traducimos el trabajo de cuidados que asumen las mujeres -realizado de forma gratuita en su mayoría- en términos de empleo, hablaríamos de más de 14 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. Toda esa carga extra hipoteca la salud, precariza la existencia, a veces fuerza a abandonar un empleo (ante una conciliación imposible) ya de por sí precario. Así que no se cotiza ni se tiene derecho a las prestaciones laborales básicas, además del alto coste emocional. Ser cuidadora significa grave riesgo de futuro.
Pero ¿pueden las mujeres no cuidar y que el cuidado de las personas dependientes se siga garantizando? La respuesta es no, y nos tememos que la Ley consolide y agrave esta situación. Y no lo decimos porque ofrece una solución individual y económica al problema de la dependencia -que también-, sino porque en ningún momento intenta superar el rol de cuidadoras que las mujeres han jugado siempre por “obligación”, ahora, atándonos a él definitivamente con “una propinilla”.
Necesitamos superar esa visión centrada en el mercado. Más que eso, estamos hartas de este modelo patriarcal, neoliberal y violento. Queremos dar protagonismo a otras facetas de la vida, reconocer la interconexión de todas ellas, enriquecernos con otras visiones. Deseamos ”...aportar a la vida el sentido de equilibrio que le falta” y construir otro mundo desde el anarcorfeminismo, con el orgullo de un pasado que ellas ayudaron a construir para nosotras:
“Lo anarquista, es dejar que la mujer actúe en uso de su libertad, sin tutelas ni coacciones.”
Nos proponemos crear soluciones a la precariedad que no pasen por los mercados. Darle la vuelta al sistema. Ese que nunca ha garantizado el bienestar de las mujeres, que nunca ha valorado su trabajo y potencia que sus derechos no sean directos y contributivos -por tanto peores y de menor cuantía- y se las apaña para hacer caer sobre ellas la responsabilidad del cuidado de la vida -con trabajos gratuitos o infravalorados-. Nos proponemos ser transgresoras y reinventar nuestras vidas.
¿Es que acaso la revolución anarcofeminista puede esperar? ¿Es secundaria dentro de nuestras luchas sociales y sindicales? No. Porque no vamos a aceptar la respuesta del silencio, ni podemos esperar a que algún día, por las buenas, las mujeres, precarizadas, se liberen de la dictadura de la mediocridad.
“Está bien esperar la revolución todos los días; pero mejor aún es ir en su busca, forjándola minuto a minuto en las inteligencias y en los corazones.”

Las citas pertenecen a las integrantes de Mujeres Libres, organización anarcofeminista, cuyo Federación Nacional, finalmente se aprobó en Valencia en 1937. Con más de 20.000 afiliadas, ha supuesto el nacimiento del feminismo proletario en España, revolucionario en sus objetivos y en sus métodos. Las mayor parte de las citas de adjudican a una de sus fundadoras, la escritora Lucía Sánchez Saornil.


Secretaría de la Mujer CGT Leer más...